Κυνηγητικά Όπλα σε ΛΙΣΤΑ & Link διευθύνσεων Εταιριών & ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ πληροφοριών.Εδώ έχω σε ΛΙΣΤΑ μερικές πληροφορίες από 10 γνωστά όπλα.
Για να δείτε ορισμένα στοιχεία έχω με Κόκκινο τα εργοστάσια
και με Γαλάζιο τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ πληροφορίες.
Πατήστε επάνω (LINK) και θα μεταφερθείτε στην
κατάλληλη σελίδα.
www.Benelli

Δεν υπάρχουν σχόλια: