Αδήλωτα Κυνηγετικά Όπλα νέα παράταση έως την 30/11.2011(A.K.

Αδήλωτα Κυνηγετικά Όπλα νέα παράταση έως την 30/11.2011
Διάβασε εδώ έχει ενδιαφέρονΈληξε στις 23/12/2009 η τελευταία προθεσμία (ΦΕΚ.Α.263-23/12/2008, άρθρο 44, παρ.3) για τη δήλωση των όπλων που ήταν εντελώς αδήλωτα ή είχαν το παλαιό Δελτίο Κατοχής από Δασαρχείο.
Δόθηκε νέα παράταση ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων (ΑΚΚΟ) έως 30/11/2011. Η παράταση αφορά τα κυνηγετικά όπλα που έχουν ήδη ΑΚΚΟ η οποία έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει πριν από τις 30/11/2011.
Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 6700/3-835809-27/1/2010, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 129-B-9/2/2010 και αναφέρει:
Παρατείνεται μέχρι 30.11.2011 η διάρκεια ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων, που έληξαν ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Σημειώστε ότι τα παλαιά Δελτία Κατοχής των Δασαρχείων που δεν χρειάζονταν ποτέ ανανέωση, καταργήθηκαν με το νόμο 2168/1993 και αντικαταστάθηκαν από τις ΑΚΚΟ οι οποίες έχουν διάρκεια 10 έτη, εκδίδονται από την Αστυνομία και χρειάζονται ανανέωση λίγο πριν λήξει η 10ετία. Αν ξεπεραστεί η ημερομηνία λήξης της ΑΚΚΟ, δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με την παρούσα (βλακώδη!) νομοθεσία. Το λογικό θα ήταν να υπάρχει συνεχής δυνατότητα ανανέωσης με την επιβολή ανάλογου προστίμου. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια εκδίδονται σχεδόν συνεχείς παρατάσεις ισχύος των ΑΚΚΟ από το αρμόδιο υπουργείο.
Κυνηγετικό όπλο χωρίς ΑΚΚΟ ή με ληγμένη ΑΚΚΟ θεωρείται παρανόμως κατεχόμενο και επισύρει κυρώσεις, ακόμα και κατάσχεση του όπλου καθώς και των υπολοίπων όπλων που τυχόν κατέχουμε, αν το θελήσει το Αστυνομικό τμήμα.
Όσοι έχετε κάποιο όπλο που ξεχάσατε να ανανεώσετε την ΑΚΚΟ του, να γνωρίζετε ότι πλέον (μετά την σχετική απόφαση του ΥΠΠ) η ΑΚΚΟ ισχύει μέχρι 30/11/2011 ανεξαρτήτως αν η ημερομηνία λήξης που αναγράφει είναι προγενέστερη. Όμως, προσοχή, μην το αφήσετε πάλι για την τελευταία στιγμή και το ξεχάσετε γιατί δεν καθόλου βέβαιο ότι θα δοθεί και νέα παράταση!!
Όσοι έχετε κάποιο παλιό όπλο με Δελτίο Δασαρχείου ή κάποιο εντελώς αδήλωτο όπλο, λαδώστε το καλά και ασφαλίστε το όσο καλύτερα μπορείτε αναμένοντας αν και πότε θα δοθεί πάλι η σχετική περίοδος χάριτος για τη δήλωσή τους στην Αστυνομία.
Εννοείται ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μεταφορά και ακόμα περισσότερο οποιαδήποτε χρήση όπλου χωρίς έγκυρη ΑΚΚΟ. Τονίζεται ότι το Δελτίο Κατοχής του Δασαρχείου δεν έχει πλέον καμία νομική ισχύ. Αν όμως το έχετε, φυλάξτε το γιατί αποτελεί πρόσθετο δικαιολογητικό για τη δήλωση του όπλου στην Αστυνομία (αν και όταν ξαναδοθεί παράταση για τη δήλωση τέτοιων όπλων), διαφορετικά πρέπει να κάνετε υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση+κατοχή του όπλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: